Hopp til hovedinnhold

3. Klasselærerråd

I klasselærarråd sit alle lærarane som har undervisning i ein klasse, og evt miljøfagarbeidar / assistent som er knytt til klassen. Klasselærarrådet har faste møte 6-7 gonger i skuleåret, pluss etter behov. Klasselærarrådet drøftar m.a. læringsmiljøet i klassen og undervegsvurdering i orden og atferd, og vert leia av kontaktlærar for klassen.