Hopp til hovedinnhold

Skuleskyss

Til skolen.jpg

Har du behov for skuleskyss eller rett til skuleskyss? Dei som bur lengre vekk enn seks kilometer kan ha rett til skuleskyss.

Skysskort

Nye elevar får tilsendt ein SMS med info frå skyss når dei er blitt tildelt skuleplass, og så kan dei søkje om skysskort. Ved skulestart får dei tildelt eit midlertidig skysskort som gjeld fram til nytt prega skysskort er klart.

Alle skysskort blir delt ut på skulen.

Info om skuleskyss finn her.

Her kan du bestille skysskort: https://skuleskyss.vlfk.no/

Elevar som startar på vg2 eller vg3 må ta vare på skysskortet sitt, og kome i resepsjonen å få klistra på ny oblat med rett skuleår

Kombikort buss/båt

Viss ein må ta båt (ikkje ferje) må ein ha eit kombikort. Skulen kan hjelpe med å ordne det.

Tilrettelagt skyss

Treng ein tilrettelagt skyss pga. varig funksjonshemming/sjukdom (må ha legeerklæring) eller manglande kollektivtilbod på strekninga der eleven har rett på skulekyss,  kan skulen søkje for eleven.

Kontakt administrasjonen.