Hopp til hovedinnhold

IKT-hjelp

Skulen sin IKT-konsulent kan hjelpe med problem på internett og programvare som skulen tilbyr. IKT-konsulent er ansvarleg for den vanlege IKT-drifta på skulen. Dette omfattar nettverk, AV-utstyr, smartmobilar, nettbrett, printarar, servarar og PC-utstyr.

Du finn IKT-konsulenten i hovudbygget. Kontoret er ope måndag til fredag klokka 08.00 - 15.00.

Thomas Guddal

IKT-konsulent
IKT-Konsulent

Vi har og ein lærling på IKT.

Alle elevar som har privatkjøpt PC og dei som har problem med PC-en, må ta kontakt med leverandøren dei kjøpte maskina av. 

Hjelp til reinstallering/reparering o.l av PC/Mac

Reinstallering av Windows/OSX og reparasjon av utstyr skal ikkje IKT-konsulenten gjere! Elevar kan få utskrift av brukarrettleiing eller rettleiing frå IKT-konsulent.

Nyttige lenker