Hopp til hovedinnhold

Ungdomsbasane

Ungdomsteamet består av 2 utekontaktar, 2 ungdomslosar og miljøarbeiderane på ungdomsbasane. Me i ungdomsteamet er særleg opptekne av at ungdommane i kommunen vår har det bra og at dei har trygge vaksne å kome til dersom dei treng nokon. Du kan snakke med oss om vennskap, skulevegring, heimeforhold, vanskelege tankar, overgrep, rus, einsemd, forelsking eller anna du tenkjer på. 

Du finn oss på skulane, men også på ungdomsbase-sør (Husnes) og ungdomsbase-nord (Rosendal).

Ungdomsbase-sør: måndag 14.30-21.00 (ope for alle).
Onsdag 18.00-22.30 (onsdagar er det berre ope for dei som er gamle nok til å gå på vidaregåande og oppover).
Torsdag 18.00-22.30 (ope for alle).
Søndag 18.00-22.00 (ope for alle).

Ungdomsbase-nord: torsdag 14.45-21.15 (ope for alle).