Hopp til hovedinnhold

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Medlemmer 2021-22:
- Elise Sundal (hovudverneombod KVV, leiar)
- Jarle Haktorson (verneombod hovudbygg)
- Rune Fjellandsbø (verneombod verkstadbygg)
- Gry Hege Grønningen (rektor, overordna ansvar arbeidsmiljø)
- Hilde Svalbjørg (ass. rektor, systemansvar HMS)
- Kjell Erik Taranger (avd.leiar YF, ansvar bygg og utstyr)
- Per Steinar Bjelland (driftsleiar)
- Representant frå Avonova (bedriftshelsetenesta Vestland fylke