Hopp til hovedinnhold

Elev-PC for skuleåret 2024/2025

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan kjøpe ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune. Du skal kunne kjøpe PC når du har fått melding om at du har fått skuleplass.

Elev-PC for skuleåret 2024/2025

Datamaskina er eit nødvendig verktøy for deg så lenge du er elev ved ein vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune (VLFK). Du vil bruke maskina både i undervisninga og til andre gjeremål. Du har sjølv ansvar for å stille med berbar datamaskin til skulestart.

Du finn meir informasjon her.