Hopp til hovedinnhold

Undersøkelse om psykisk helse i skulen

I veka etter vinterferien, veke 10, skal vi gjennomføre ei undersøking som gjeld det psykiske helsetilboda elevane våre har, og ordninga med skulemat.

På bakgrunn av både lærarstreik, etterdønningar etter pandemien og ei generell auke i psykisk uhelse blant ungdom, ber fylkestinget om at ein kjem tilbake med ei større kartlegging til fylkestinget våren 2023.Resultata vert presentert i politisk sak på Fylkestinget i juni 2023. Dei vert brukt som kunnskapsgrunnlag for politiske vedtak i fylkeskommunen og brukt i dialog med kommunane, særleg om skulehelsetilbodet.

Informasjon om spørjeundersøking - psykiske helsetenester

Informasjon om spørreundersøkelse - Skolemat