Hopp til hovedinnhold

Elevundersøkinga 2022

I veke 47 skal elevane våre gjennomføra elevundersøkinga. Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skolen.

I veke 47 skal elevane våre gjennomføra elevundersøkinga.
Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skolen.

Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skolen, skoleeigaren og dei statlege utdanningsmyndigheitene for å analysere og utvikle skole- og læringsmiljøet til elevane.


Du finn meir informasjon om undersøkinga her: 

Elevundersøkinga - informasjon til elevar i
vidaregåande opplæring

Informasjon til foreldre om Elevundersøkinga